100-LECIE SZKOŁY

7 06 2016

Jubileusz 100-lecia szkoły obchodzony 5 czerwca 2016 r. był uroczystym wydarzeniem w życiu naszej szkoły. O godzinie 14:00 uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą na Golgocie Wydrzyńskiej, którą celebrowali: ks. proboszcz kan. Jerzy Wachowski, ks. wikariusz Andrzej Dębowski z Czarnożył oraz ks. kan. Jarosław Boral – proboszcz parafii św. Barbary w Wieluniu i pierwszy katecheta Szkoły Podstawowej w Wydrzynie.

Po Mszy św. wszyscy udali się pieszo do szkoły, gdzie kontynuowano obchody jubileuszu. Uroczystość rozpoczęto od poloneza w wykonaniu uczniów klas IV-VI pod kierunkiem p. Doroty Wójciak.

Pani dyrektor Danuta Włodarczyk serdecznie powitała przybyłych gości. W swoim przemówieniu nawiązała do bogatej historii placówki, nie zapominając o tych, którzy ją tworzyli – emerytowanych nauczycielach i swoich poprzednikach m.in. Barbarze Patyk i Józefie Świerkowskim, którzy byli honorowymi gośćmi na tej uroczystości. W swoim przemówieniu podkreślała, że w ciągu całej swojej działalności pedagogowie starali się stwarzać rodzinną atmosferę i warunki sprzyjające najpełniejszemu rozwojowi i wykorzystaniu potencjału dzieci. „Dziś, bazując na stuletnich doświadczeniach naszych znakomitych poprzedników, wciąż kontynuujemy ich dzieło” – mówiła dyrektor Danuta Włodarczyk. Złożyła serdeczne podziękowania za wspieranie  działań szkoły władzom gminy i radnym.

Wzruszenia nie krył wójt Andrzej Modrzejewski, który składając życzenia dyrekcji, gronu pedagogicznemu i uczniom zdradził, że on sam uczył się w tej szkole, podobnie jak jego ojciec i dzieci. Wspólnie z sekretarzem Piotrem Kędzią, panią skarbnik Barbarą Cieślak i powiatowym radnym Andrzejem Łebkiem złożyli na ręce Pani Dyrektor kwiaty i prezenty: obraz przedstawiający budynek szkoły i kosz słodyczy dla uczniów.

Z gratulacjami i upominkami przybył także radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis, który jako sekretarz powiatu przekazał życzenia od starosty Andrzeja Stępnia. W imieniu gminnych radnych życzenia składał  przewodniczący Jerzy Łabęcki. Nie zabrakło również wspomnień absolwentów szkoły: pana Józefa Marciniaka – absolwenta z rocznika 1930 i Stanisława Kozłowskiego – profesora Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Miłym zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości było przekazanie przez Daniela Sibiaka, dyrektora wieluńskiej redakcji Dziennika Łódzkiego na ręce dyrektor Danuty Włodarczyk i polonistki Moniki Gmerek dyplomu dla jednej z trzech „najfajniejszych szkół podstawowych w powiecie wieluńskim”. Szkoła Podstawowa w Wydrzynie znalazła się bowiem na wysokim, drugim miejscu w organizowanym przez redakcję konkursie, zdobywając aż blisko 20 tysięcy głosów.

Po przemówieniach przyszła pora na odsłonięcie pamiątkowej tablicy, która zawisła na budynku szkoły. Aktu poświęcenia dokonał ksiądz Jarosław Boral. Tablicę odsłonili Wójt Gminy Czarnożyły – Pan Andrzej Modrzejewski i dyrektor szkoły – Pani Danuta Włodarczyk.

Tego wyjątkowego dnia swoje artystyczne talenty zaprezentowali także uczniowie szkoły, którzy pod okiem nauczycielki: p. Moniki Gmerek przygotowali przepiękny program artystyczny z rysem historycznym.  Piękne dekoracje przygotowały panie Joanna Dudek i Dorota Wójciak, folder szkoły – p. Anna Józala. Aby ułatwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość, p. Sylwia Kotowska przygotowała wystawę fotografii. Iluż wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych kronik, oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odczytywanie wpisów w kronice. Goście mogli również oglądać pamiątkowe prace ręczne, stare podręczniki oraz przeczytać fragmenty książek o minionych czasach ofiarowanych szkole przez autora – Józefa Marciniaka.  Część jubileuszową prowadziła Alina Frejusz.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Na placu szkolnym stanęło wesołe miasteczko, grill, kawiarenka i loteria fantowa. Jubileusz zakończył się prywatką starszego nastolatka prowadzoną przez pracowników Radia Ziemi Wieluńskiej.