OFERTA PRZEDSZKOLA

27 02 2019

Oddział Przedszkolny w Wydrzynie znajduje się w budynku szkoły podstawowej, 7 km od Wielunia, przy trasie na Sieradz. Placówka otoczona jest dużym, zabezpieczonym ogrodem, wyposażonym w plac zabaw. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00. Pobyt dziecka w przedszkolu w podanych godzinach jest bezpłatny. Posiłki dla przedszkolaków przygotowywane są na miejscu, w szkolnej kuchni. Oferujemy obiad dwudaniowy i podwieczorek. Dzięki wsparciu Gminy w Czarnożyłach koszt obiadu wynosi 3,50 zł, natomiast podwieczorku 1 zł.
Zdjęcia z wybranych imprez i zajęć dzieci można obejrzeć na stronie www.wydrzyn.pl w zakładce „Przedszkole”.Klauzula informacyjna RODO

6 02 2019

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie z siedzibą w Wydrzynie 107; 98-310 Czarnożyły.
• Inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydrzynie jest osoba wyznaczona przez Administratora Danych Osobowych (dyrektora szkoły) tel. 43 841 62 21 lub e-mail: wydrzyn@o2.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania i archiwizowania procesu edukacyjnego Pani/Pana dziecka.
• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dyrektor i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydrzynie.
• Pani\Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011nr 14 poz. 67).
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie korzystania z edukacji przez Pani/Pana dziecko w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydrzynie.