SPOTKANIE Z RODZICAMI

28 05 2019

Dnia 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami, podczas którego przedstawione zostaną procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.Test

21 05 2019


Informacja

13 05 2019

Sprawozdanie finansowe szkoły za 2018 rok zostało opublikowane na stronie: http://www.bip.czarnozyly.pl/index.php?job=wiad&idg=3&id=582&x=56&y=18&n_id=3180