Bezpłatna pomoc terapeuty uzależnień

15 06 2020

Zapraszamy mieszkańców Gminy Czarnożyły do skorzystania z bezpłatnej pomocy terapeuty uzależnień w każdy poniedziałek w godzinach 11.40-13.40 pod numerem telefonu 501 239 717.

Bezpłatna pomoc: grupowa, indywidualna, małżeńska lub rodzinna, na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, udzielana jest również w Poradni Leczenia Uzależnień Specjalistycznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ProVitaMed w Wieluniu przy ul. Sieradzkiej 56 (III piętro) tel. (43) 886 05 15.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnożyłach, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod numerem
tel. (43) 84 16 297.