Sprawozdanie finansowe za rok 2019

6 07 2020

Udostępniamy wgląd do sprawozdań finansowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Wydrzynie za rok 2019:

https://drive.google.com/drive/folders/17ArAKSNENyKejzFw1hzwPkgvvk_5hAo3?usp=sharing