Informacja o obiadach w szkole

29 08 2020

Wpłaty na wyżywienie proszę dokonywać na konto:

Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej Oddział Czarnożyły
Nazwa odbiorcy – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydrzynie
Nr konta: 64 9244 0003 0000 1368 2000 0020
Tytuł: Opłata za wyżywienie – Wydrzyn

Opłaty dokonujemy do 10-go dnia każdego miesiąca. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

Stawka żywieniowa wynosi:
Obiad – 5,00zł
Podwieczorek – 2zł

O wysokości kwoty do zapłaty, bez lub z odsetkami po ewentualnych odliczeniach nieobecności, proszę pytać p. Dorotę Zygmunt.

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

28 08 2020

Dyrektor szkoły i wychowawcy Oddziału Przedszkolnego w Wydrzynie i Stawie zapraszają Rodziców dnia 31.08.2020r. (tj. poniedziałek) o godzinie 9.00 na zebranie organizacyjne w związku z rozpoczęciem pracy przedszkola 1 września 2020r (obowiązkowe maseczki). Zebranie odbędzie się na terenie szkoły w Wydrzynie. W przypadku złych warunków atmosferycznych odbędzie się ono w budynku.Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydrzynie

27 08 2020

Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie

Rok szkolny 2020/21 rozpocznie się 1 września we wtorek o godzinie 8:00. Autobus zabierze dzieci ze Stawu ok. godziny 7:35, następnie z Opojowic ok. 7:40. Do autobusu dzieci wchodzą w maseczkach. W szatni szkolnej zdejmują maseczkę i dezynfekują ręce przed wejściem na korytarz. Nie będzie rozpoczęcia ogólnego. Każda klasa spotka się z wychowawcą w swojej klasopracowni. Ok. 8:45 uczniowie odjadą autobusem szkolnym.

Do szkoły mogą wejść tylko rodzice (w maseczkach) z pierwszoklasistami. Jednemu uczniowi może towarzyszyć jeden opiekun. Spotkanie dla I klasy odbędzie się w klasie na piętrze (obok przedszkola).

Zasady funkcjonowania szkoły

– Dzieci zobowiązane są do noszenia maseczek w autobusie.
– Po wejściu do szatni i przebraniu się, zdejmują maseczki i dezynfekują ręce.
– W trakcie przerw nie należy tworzyć grup na korytarzu.
– Ze względu na stan epidemii, w świetlicy szkolnej mogą przebywać dzieci dojeżdżające oraz dzieci tylko obojga pracujących rodziców. Rodzice zobowiązani będą wypełnić karty zgłoszenia na świetlicę i dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy do 15 września.
– Herbata będzie wydawana tylko w oddziałach przedszkolnych.
– W przedszkolu obiady i podwieczorek będą wydawane od 2 września, w szkole obiady będą od 7 września. Do 4 września rodzice muszą zadeklarować, czy będą wykupywali dziecku obiady. Płatność jest za cały miesiąc bez wybiórczych dni. Wyjątek stanowią dzieci chore lub z innych przyczyn nieobecne w szkole. Należy ten fakt zgłosić najpóźniej do godziny 9:00 w dniu nieobecności dziecka.

Pozostałe instrukcje przekażą wychowawcy na zajęciach.