PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „Oszczędzaj wodę – dbaj o przyrodę”

15 12 2020

Program „Oszczędzaj wodę – dbaj o przyrodę”, który chcemy realizować od stycznia 2021r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wydrzynie, będzie kolejnym etapem zaangażowania całego środowiska szkolnego w działania ekologiczne, tym razem na temat zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej.

Koszt całkowity zadania wynosi 22 275zł, z czego kwota dofinansowania 19 925zł będzie z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.