#pajęcznochallenge

24 11 2022

W dniu 23 listopada 2022r. przedszkolaki z oddziału w Wydrzynie i Stawie oraz uczniowie klas I-VI wzięli udział w #pajęcznochallenge.

Dzieci, pracownicy i nauczyciele włączyli się w akcję pomocy dla chorego na SMA Jasia.
Po wykonaniu zadania – 10 przysiadów, odbyła się zbiórka pieniędzy, które zostaną wpłacone na konto chorego chłopca.

Do dalszej zabawy PSP w Wydrzynie nominuje:
– Ośrodek Zdrowia w Czarnożyłach;
– Urząd Gminy w Czarnożyłach;
– Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej oddział Czarnożyły.