Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

  • Aneta Merta – przewodnicząca
  • Kamila Kowalczyk – zastępca
  • Agnieszka Salwa-Rojak – skarbnik
  • Natalia Adamczyk – sekretarz
  • Judyta Szymańska – członek
  • Agnieszka Derda – członek

NRB: 64 9244 0003 0012 4461 2000 0020