Nauczyciele

Dyrektor PSP w Wydrzynie – mgr Monika Boruń

mgr Sylwia Kotowska – matematyka, plastyka, technika, kółko matematyczne, świetlica, opiekun SKO, wych. kl. VI

mgr Magdalena Hałas – język polski, biblioteka, koło teatralne, zajęcie dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, odwozy (pon., wt., pt.), opiekun samorządu uczniowskiego, wych. kl. V

mgr Monika Boruń – język polski, świetlica, wych. kl. IV

mgr Joanna Dudek  – edukacja wczesnoszkolna, historia i społeczeństwo, świetlica, pedagog specjalny, opiekun PCK, wych. kl. III

mgr Dorota Wójciak – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, koło muzyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wych. kl. II

mgr Paulina Grobelna – edukacja wczesnoszkolna, koło plastyczne, zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny, opiekun samorządu uczniowskiego wych. kl. I

mgr Andrzej Cieślak – język angielski w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-VI, informatyka, koło języka angielskiego, szachy, terapia pedagogiczna

mgr Krzysztof Lesik – wychowanie fizyczne

ks. mgr Grzegorz Kałuża – religia

mgr Marta Pawłowska – geografia

mgr Elżbieta Moczygęba – WDŻWR

mgr Artur Pasieka – przyroda, biologia

mgr Elżbieta Pilarczyk – wychowanie przedszkolne, odwozy (śr., czw.)

mgr Ilona Browarna – wychowanie przedszkolne

mgr Agnieszka Ignaczak – wychowanie przedszkolne

Katarzyna Bednarek – asystent nauczyciela przedszkola

mgr Sara Lewik – psycholog